De wereld is wonderlijk leeg zonder jou

Annie M.G. Schmidt

Rouwzorg Amsterdam en Diemen

Wij zijn een samenwerkingsverband tussen verschillende non-profit-organisaties die zich bezighouden met laagdrempelige rouw nazorg in Amsterdam en Diemen voor nabestaanden, hun omgeving en verwijzers.

Onze doelen:

  • wegwijzer naar aanbod van ondersteuning na het verlies van een dierbare
  • behoefte en aanbod van rouwzorg op elkaar af te stemmen  
  • rouw informatie en educatie bieden
  • kwaliteit van de rouwzorg te verhogen
  • aandacht voor rouw te vergroten
  • eenzaamheid in de samenleving verlichten

 

Biedt u ook gratis rouw nazorg aanbod in Amsterdam en/of Diemen en wilt u aansluiten bij ons netwerk? Neem contact op met onze voorzitter: drs Joke Schippers / info@centrumvoorrouw.nl / 06 465 932 22. Staat uw evenement vermeld in onze agenda en wilt u een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met Sophie de Feijter / sophie@defeijter.com .