Individuele begeleiding en ondersteuning

Gesprekken voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht

Lotgenoten


Aantal groepsbijeenkomsten waarin lotgenoten met elkaar kunnen praten over hun rouw

Rouwcafe's

Open bijeenkomst aan de hand van thema voor iedereen die met rouw te maken heeft

Hulplijnen

Telefonische en online ondersteuning