Rouwbegeleiding Nieuw-West

Rouwbegeleiding Nieuw-West

Als je je partner, kind, vader of moeder verloren hebt

Het overlijden van een dierbare is vaak zeer ingrijpend. Je wordt overmand door allerlei heftige en tegenstrijdige gevoelens: verdriet, boosheid, schuldgevoel of opluchting. Het lijkt of alles anders is, je kunt je moeilijker concentreren, je voelt je verdoofd. In het begin is er vaak voldoende steun van familie en vrienden maar na een paar maanden wordt dat toch minder. Misschien vind je het zelf ook moeilijk om dan nog aandacht voor je verlies te vragen omdat je bang bent dat anderen vinden dat er genoeg over gepraat is.

In Nieuw West is een groep vrijwilligers die thuis mensen bezoeken die een belangrijk persoon in hun leven verloren hebben. De vrijwilliger luistert, stimuleert om te praten over wat het verlies betekent en helpt het contact met de eigen omgeving te versterken. Praten hoeft niet altijd: je kunt ook samen iets ondernemen: naar het graf gaan, een wandeling maken of ergens wat gaan drinken.

Hoe vaak en hoe lang is het contact met de vrijwilliger?

In het kennismakingsgesprek worden hier afspraken over gemaakt, al naar gelang je eigen behoefte . In de regel bezoekt de vrijwilliger je 1x per 14 dagen gedurende ongeveer een jaar. Ook al blijft het gemis bestaan, je leert er mee om te gaan. Vaak lukt het na verloop van tijd om de draad weer op te pakken, contacten met je eigen netwerk te verbeteren of nieuwe activiteiten te starten.

Wie kan vragen om steun van een vrijwilliger ?

Bewoners van Nieuw-West die een dierbare verloren hebben, niet korter dan 3 maanden geleden. Ook huisartsen, familieleden of anderen uit de omgeving van de rouwende kunnen mensen aanmelden of hen attent maken op deze vorm van ondersteuning.

Aanmelding bij :

Miriam Verhulst: mav@telfort.nl tel:020-6188607